Svenskt Trä Logo

Falsad dubbelfas

Publicerad 2017-06-05

Uppdaterad 2017-08-21

En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Faserna är rillade.
Stående montering rekommenderas.

Falsad dubbelfas

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 95 *

22 x 120 *

22 x 145 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Falsad dubbelfas 22x95

 Falsad dubbelfas 22x95

Ladda ned CAD-ritning

Falsad dubbelfas 22x120

 Falsad dubbelfas 22x120

Ladda ned CAD-ritning

Falsad dubbelfas 22x145

 Falsad dubbelfas 22x145

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok