Svenskt Trä Logo

Ytterpanelbrädor

I detta avsnitt beskrivs virkesprofiler som i första hand används till ytterpanel.

Ytterligare varianter som kan användas, i det fall obehandlat virke önskas, finns i Sågat och hyvlat.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok