Svenskt Trä Logo

Hattläkt

Publicerad 2017-06-01

En rillad framsida.
En hyvlad baksida.
Kanterna är finsågade eller rillade.
Faserna är rillade.
Stående montering rekommenderas.

a x b

22 x 45 *

Tabell 1.

Hattläkt 22x45

Hattläkt 22x45

Ladda ner CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok