Svenskt Trä Logo

Spontad ytterpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

En finsågad framsida, kombineras vanligen med lockläkt.
Tre hyvlade sidor.
Två rundade eller fasade hörn med rillning.
Stående montering rekommenderas.

Spontad ytterpanel

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 95 *

22 x 120 *

22 x 145 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Spontad ytterpanel 22x95

Spontd ytterpanel 22x95 

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 7,4-7,7 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,4 mm.

** Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad ytterpanel 22x120

Spontad ytterpanel 22x120

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 7,4-7,7 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,4 mm.

** Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Spontad ytterpanel 22x145

Spontad ytterpanel 22x145

* Noten ska vara mittcentrerad, profiltjocklek notsida 7,4-7,7 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,4 mm.

** Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok