Svenskt Trä Logo

Falsad spårpanel med fasad kant

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Fasen, raka kanten och spåret är rillade.
Ett fasat och ett rundat hörn med rillning.
Stående montering rekommenderas.

alsad spårpanel med fasad kant

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 120 *

22 x 145 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Falsad spårpanel med fasad kant 22x120

Falsad spårpanel med fasade kanter 22x120

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Falsad spårpanel med fasad kant 22x145

Falsad spårpanel med fasade kanter 22x145

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok