Svenskt Trä Logo

Allmogeläkt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

En finsågad framsida.
En hyvlad baksida.
Kanterna är finsågade eller rillade.
Två rillade kälor.
Stående montering rekommenderas.

Allmogeläkt

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 45 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Allmogeläkt 22x45

Lockläkt allmoge 22x45

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok