Svenskt Trä Logo

Ytterpanelläkt

Publicerad 2017-06-01

En finsågad framsida.
En hyvlad baksida.
Kanterna är rillade eller finsågade.
Två rundade eller fasade hörn med rillning.
Stående montering rekommenderas.

Ytterpanelläkt

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 45 *

22 x 70 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Ytterpanelläkt 22x45

Ytterpanelläkt 22x45

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelläkt 22x70

Ytterpanelläkt 22x70

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok