Svenskt Trä Logo

Ytterpanelbräda

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

En finsågad framsida.
En hyvlad baksida.
Kanterna är rillade.
Två rundade eller fasade hörn med rillning.

Ytterpanelbräda

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

a x b

22 x 95 *

28 x 95 *

22 x 120 *

28 x 120 *

22 x 145 *

28 x 145 *

22 x 170 *

28 x 170 *

22 x 195 *

28 x 195 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Ytterpanelbräda 22x95

Ytterpanelbräda 22x95

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 22x120

Ytterpanelbräda 22x120

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 22x145

Ytterpanelbräda 22x145

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 22x170

Ytterpanelbräda 22x170

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 22x195

Ytterpanelbräda 22x195

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

 

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 28 x 95

Ytterpanelbräda 28 x 95

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 28 x 120

Ytterpanelbräda 28 x 120

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ner CAD-ritning

Ytterpanelbräda 28 x 145

Ytterpanelbräda 28 x 145

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 28 x 170

Ytterpanelbräda 28 x 170

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

Ytterpanelbräda 28 x 195

Ytterpanelbräda 28 x 195

* Hörn ska vara rillade och rundade med 2 mm radie eller fas.

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok