Svenskt Trä Logo

Falsad enkelfas

Publicerad 2017-06-05

Uppdaterad 2017-08-21

En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Fasen och underkanten är rillade.
Ett runt eller fasat hörn med rillning.
Liggande montering rekommenderas.

Falsad enkelfas

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 95 *

22 x 120 *

22 x 145 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Falsad enkelfas 22x95

 Falsad enkelfas 22x95

Ladda ned CAD-ritning

Falsad enkelfas 22x120

 Falsad enkelfas 22x120

Ladda ned CAD-ritning

Falsad enkelfas 22x145

 Falsad enkelfas 22x145

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok