Svenskt Trä Logo

Fjällpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

En finsågad framsida.
En hyvlad baksida.
Kanterna är rillade.
Liggande montering rekommenderas.

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 120 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Fjällpanel 22x120

Fjällpanel 22x120

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok