Svenskt Trä Logo

Stockpanel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-06-01

Fyra hyvlade sidor.

Stockpanel

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 120 *

28 x 145 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Stockpanel 22x120

Stockpanel 22x120

Ladda ner CAD-ritning

Stockpanel 28x145

Stockpanel 28x145

Ladda ner CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok