Svenskt Trä Logo

Falsad spårpanel med raka kanter

Publicerad 2017-06-05

Uppdaterad 2017-08-21

En finsågad framsida.
Tre hyvlade sidor.
Spåret är rillat.
Två rundade eller fasade hörn.
En kant är rillad och en är hyvlad.
Stående montering rekommenderas.

Falsad spårpanel med raka kanter

För utförlig måttangivelse, klicka på respektive dimension.

a x b

22 x 120 *

22 x 145 *

Tabell 1.
* Dimensionen finns i Vilmabas.

Falsad spårpanel med raka kanter 22x120

Falsad spårpanel med raka kanter 22x120

Ladda ned CAD-ritning

Falsad spårpanel med raka kanter 22x145

Falsad spårpanel med raka kanter 22x145

Ladda ned CAD-ritning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok