Svenskt Trä Logo

1.3 Laster och lastfall

Publicerad 2021-11-02

För en hel byggnad finns det många möjliga lastkombinationer. Vid dimensionering av en takkonstruktion finns det fyra lastkombinationer som är speciellt aktuella. Den samlade inverkan av permanenta och variabla laster bestäms enligt SS-EN 1990. En sammanställning av de vanligaste lastkombinationerna vid dimensionering av en takkonstruktion visas i tabell 1.5 a) – d).

Tabell 1.5 Sammanställning av vanligaste förekommande lastfallen vid dimensionering av takkonstruktioner
Exempel i säkerhetsklass 2.

 

a) Lastfall 1, Snö är huvudlast i kombination med vindlast, SS-EN 1990 ekvation 6.10b
Egentyngd, qG,d γd · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup 0,91 · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup = 1,09 · qG,kj,sup
Snölast, qs,d γd · 1,5 · qs,k 0,91 · 1,5 · qs,k = 1,37 · qs,k
Vindlast (både mot vägg och takyta), qv,d γd · 1,5 · ψ0 · qv,k 0,91 · 1,5 · 0,3 · qv,k = 0,41 · qv,k

 

b) Lastfall 2, Vind är huvudlast i kombination med snölast, SS-EN 1990 ekvation 6.10b
Egentyngd, qG,d γd · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup 0,91 · 0,89 · 1,35 · qG,kj,sup = 1,09 · qG,kj,sup
Snölast, qs,d γd · 1,5 · ψ0 · qs,k 0,91 · 1,5 · ψ0 1) · qs,k = (0,83 - 1,09) · qs,k 
Vindlast (både mot vägg och takyta), qv,d γd · 1,5 · qv,k 0,91 · 1,5 · qv,k = 1,37 · qv,k

 

c) Lastfall 3, Vindsug som verkar på taket, SS-EN 1990 ekvation 6.10b
Egentyngd, gynnsam, qG,d γd · 0,89 · 1,0 · qG,inf 0,91 · 0,89 · 1,0 · qG,inf = 0,81 · qG,inf
Vindlast (enbart takyta), qv,d γd · 1,5 · qv,k 0,91 · 1,5 · qv,k = 1,37 · qv,k

 

d) Lastfall 4, Snö är huvudlast i bruksgränstillstånd, frekvent last, SS-EN 1990, Tabell A1.4
Egentyngd, qG,d 1,0 · qG,kj,sup 1,0 · qG,kj,sup
Snölast, qs,d 1,0 · ψ1 · qs,k 1,0 · ψ1 2) · qs,k
Vindlast (mot takyta), qv,d 1,0 · ψ1 · qv,k 1,0 · 0,2 · qv,k

där q,k är lasternas karakteristiska värden och q,d är lasternas dimensionerande värde.
1)  Värdet på ψ0 varierar mellan 0,6 och 0,8 beroende på snölastens storlek.
2)  Värdet på ψ1 varierar mellan 0,3 och 0,6 beroende på snölastens storlek.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok