Svenskt Trä Logo

6.2 Stabilisering med dragband

Publicerad 2021-11-02

I Takstolshandbok förutsätts att dragband, kortlingar och parallellfackverk placeras i överramens överkant. Alternativt kan dragband, kortlingar och parallellfackverk placeras i överramens underkant. Fördelarna med att placera avstyvningarna i överramens överkant är att arbetet kan göras uppifrån.

Stabilisering med hjälp av dragband och parallellfackverk består vanligtvis av ett eller flera vindkryss per taksida, se figur 6.1 och figur 6.2, sidan 6.1.2 Stabiliserande system med parallellfackverk och dragband.

Snedsträva av trä sett från takets ovansida
Figur 6.4 Snedsträva av trä sett från takets ovansida.

Tvärsnitt A-A.
Figur 6.5 Tvärsnitt A-A.


Infästningen av dragband ska göras så att lasten förs till respektive takstol via knap, kortlingar och infästning till hammarbandFigur 6.6 Infästningen av dragband ska göras så att lasten förs till respektive takstol via knap, kortlingar och infästning till hammarband.

Montage av dragband till parallellfackverk
Figur 6.7 Montage av dragband till parallellfackverk.

Dragbanden ska fästas på sådant sätt att de kan överföra laster både parallellt och vinkelrätt takstolarna. Infästningen av dragbanden placeras med fördel intill en takstol, se figur 6.6. Infästningen görs till en kortling som läggs in mellan takstolarna eller direkt i parallellfackverkets sidram eller vertikaler. För att kunna ta upp och överföra horisontell.a krafter längs med hammarbandet monteras kortlingar mellan takstolarna. Infästning av den övre änden av dragbandet kan göras exempelvis med kortlingar enligt samma princip eller direkt i parallellfackverkets vertikaler, se figur 6.7. Det finns även beslagssystem anpassade för infästning till takstolens överram. Infästningen sker vanligen mot överramens överkant, se figur 6.8.

Infästningen av dragband med dragbandssystem och kortlingar
Figur 6.8 Infästningen av dragband med dragbandssystem och kortlingar.

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok