Svenskt Trä Logo

6.5.1 Exempel på stabiliseringsmetoder

Publicerad 2021-11-02

De lösningar som förevisas i avsnittet behandlar takkonstruktioner för mindre och medelstora byggnader och där parallellfackverk och dragband är placerade vid överramens ovansida.

Stabiliseringsmetod, A1 och A2

Två olika stabiliseringsmetoder, A1 och A2, har använts med olika kapaciteter.

Stabiliseringsmetod A1, för mindre byggnader med måttlig vindlast med utförande i princip enligt figur 6.15, sidan 6.5.2 Projektering och detaljer, samt övriga delar i konstruktionen.

Stabiliseringsmetod A2, för medelstora byggnader och med dubbla vindkryss, se figur 6.18, sidan 6.5.2 Projektering och detaljer. För större byggnader kan det dock behövas ytterliga parallellfackverk och vindkryss.

Val av detaljer

När placeringen av parallellfackverk och dragsträvor bestämts ska beslut tas om vilka detaljer som ska användas. De detaljer som är inringade i figur 6.15 och figur 6.18 finns presenterade i figur 6.16 och 6.17 respektive figur 6.19 och 6.20, sidan 6.5.2 Projektering och detaljer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok