Svenskt Trä Logo

6.6.1 Principer för stabilisering av valmat tak

Publicerad 2021-11-02

I likhet med alla takkonstruktioner ska ett valmat tak klara att ta upp egenlast, vindlast, snölast och nyttig last både under sin brukstid och under montagetiden. Uppbyggnaden av ett valmat sadeltak framgår i figur 6.21, sidan 6.6 Valmat tak. Takytorna möts i en språngtakstol som är en bjälke som löper från hammarband till taknock. Mellan yttervägg och språngtakstol placeras valmtakstolar och sticktakstolar, se figur 6.24. Sticktakstolarnas överramar spikas eller skruvas till språng­akstolen. För sticktakstolar placerade nära vägghörn kan även underramen monteras i språngtakstolen, se figur 6.25.

Princip för sticktakstolens anslutning till språngtakstol

Figur 6.25 Princip för sticktakstolens anslutning till språngtakstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan