Svenskt Trä Logo

8.2.4 Dimensionering av takskiva, normalkraft i överram och snedställning av takstolar

Publicerad 2021-11-02

Vindlast mot långsida eller gavel tillsammans med tryckta överramar verkar i samma riktning. Samtliga laster ska adderas vilket ofta ger dimensionerande lastfall. Dimensionerande utböjande last är summan av snö­ och vindlast samt snedställningslaster, där första delen av formeln avser horisontella laster på grund av normalkraft i överram. Andra delen avser horisontella laster på grund av snedställning av takstolar och tredje delen avser horisontella laster på grund av vind.

\(q_{\mathrm{d}}=q_{\mathrm{d},1}+q_{\mathrm{d}2}+|q_{\mathrm{v}\mathrm{d}}|\)

där:

qd,1 är horisontell last på grund av normalkraft i överram. qd,2 är horisontell last på grund av snedställning av takstol. qv,d är den del av horisontell vindlast som ska tas upp av takskivan. Avser vindlast mot gavel samt eventuellt vindlast på grund av friktion parallellt takets yta.

Horisontell last på grund av normalkraft i överram

För att säkerställa takkonstruktionen ska takskivan kontrolleras med avseende på avstyvning av takstolarnas överramar i veka riktningen i likhet med vad som beskrivits i kapitel 5, Stabilisering av takkonstruktion, sidan 5.1 Horisontell stabilisering.

\(q_{\mathrm{d}1}=\displaystyle \frac{k_{1}\cdot n}{k_{\mathrm{f}3}\cdot l}\cdot N_{\mathrm{d}}\)

där:

Nd
är medelvärdet av den dimensionerande tryckkraften i bärverksdelen.

l
är bärverksdelens längd i meter.

kf,3
är korrektionsfaktor som i Sverige är satt till 30.

n
är antal medverkande takstolar.

\(k_{1}=\displaystyle \min\left\{\begin{array}{l}
1,0\\
\sqrt{\frac{15}{l}}
\end{array}\right.\)

Horisontell last på grund av snedställning

Snedställning av takstolar ger upphov till horisontella laster enligt:

\(q_{\mathrm{d},2}=n\cdot\tan\varphi\cdot q_{\mathrm{z},\mathrm{d}}\)

där:

qz,d
är vertikal linjelast verkande på varje takstols överram.

tanφ
är takstolens vertikala lutning. För hanbjälkar sätts den till 0.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan