Svenskt Trä Logo

8.2.6 Utformning av takfot

Publicerad 2021-11-02

Takskivor är mycket styva i sitt plan och kan därför användas även för stabilisering av stora byggnader. För att tillräcklig stabilitet ska uppnås krävs att takskivkapaciteten, stabilisering vid takfot och infästning till stommen, uppfyller de krav som ställs. Vanligtvis är  det vindlasten mot gavlar som är dimensionerande. Se mera på sidan Exempel 2: Stabilisering av tak med takplywoodskivor.

För byggnader med bärande stomme av träreglar är infästningen till hammarband och stabilisering av takfot oftast tillräcklig om det sker med vinkelbeslag eller gaffelankare. Vid vindutsatta lägen kan det behövas stabiliserande kortlingar av konstruktionsvirke i takfot, se avsnitt 8.1 Principer för stabilisering med skivor.

De stabiliserande kortlingarna av konstruktionsvirke i takfoten placeras lämpligen mellan samtliga takstolar då kortlingarna även kan nyttjas som isoleringsstopp. Kortlingar av konstruktionsvirke ska inpassas väl mellan takstolarna för att kunna föra över krafter till hammarbandet på ett verksamt sätt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan