Svenskt Trä Logo

Brandklasser för material och konstruktioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-10

Det finns främst två typer av brandklasser för brand i byggnad, se Bild 1:

  • Brandklasser för byggprodukter, som används främst för ytmaterial på väggar, tak och golv
  • Brandklasser för brandmotstånd hos hela konstruktionselement.

Båda typerna baseras på det europeiska klassifikationssystemet som introducerades i byggproduktdirektivet CPD och finns kvar i byggproduktförordningen CPR.

 Brandklasser för material och konstruktioner
Bild 1. Brand i byggnader inkluderar två viktiga faser: Initiell brand med krav på brandegenskaper hos ytermaterial och fullt utvecklad brand med krav på brandmotstånd hos konstruktionselement
.

Brandklass för byggprodukter

Det europeiska klassifikationssystemet för byggprodukters brandtekniska egenskaper kallas ofta Euroklass-systemet och består av två delsystem:

  • ett system för alla byggprodukter utom golvbeläggningar, alltså framför allt för ytskikt på väggar och innertak, se Tabell 1
  • ett annat liknande system för golvbeläggningar, se Tabell 2.

Båda delsystemen har klasserna A till F, där klasserna A1 och A2 är obrännbara material.

Det europeiska systemet har ersatt de tidigare nationella klassifikationssystemen i de nordiska och baltiska länderna eller kan åtminstone användas som ett alternativ.

 

Huvud­klass Rökklass Dropp­­klass Krav enligt FIGRA Exempel på produkter
      Obränn­barhet SBI Liten låga W/s  
A1 - - x - - - Sten, glas, stål
A2 s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 x x - ≤ 120 Gipsskivor (tunt papper), mineralull
B s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - x x ≤ 120 Gipsskivor (tjockt papper), brand­skyddat trä
C s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - x x ≤ 250 Tapet på gipsskiva, brand­skyddat trä
D s1, s2 eller s3 d0, d1 eller d2 - x x ≤ 750 Trä och trä­baserade skivor
E - - eller d2 - - x - Vissa syntet­material
F - - - - - - Ingen brandklass bestämd

SBI = Single Burning Item, EN 13823, huvudmetod för ytmaterial utom golvbeläggningar;  
FIGRA = FIre Growth RAte, viktigaste parametern för brandklass enligt SBI-metoden
.
Tabell 1. Europeiska brandklasser för ytmaterial utom golvbeläggningar.

Huvud­klass Rökklass Krav enligt CHR Exempel på produkter
    Obränn­barhet Strålnings­panel Liten låga kW/m2  
A1 fl - X - - - Sten
A2 fl s1 eller s2 X x - ≥ 8 Gipsskivor
B fl s1 eller s2 - x x ≥ 8 PVC, vissa textilgolv
C fl s1 eller s2 - x x ≥ 4,5 Vissa trägolv
D fl s1 eller s2 - x x ≥ 3 Flertalet trägolv
E fl - - - x - Vissa syntetmaterial
F fl - - - - - Ingen brandklass bestämd

Strålningspanel, EN ISO 9239-1, huvudmetod för golvbeläggningar;  
CHR = Critical Heat Flux, viktigaste parametern för brandklass enligt strålningspanelen
.
Tabell 2. Europeiska brandklasser för golvbeläggningar.

Brandmotstånd hos konstruktionselement

Brandmotstånd innebär att konstruktionselement, t ex väggelement, måste kunna stå emot en fullt utvecklad brand och uppfylla vissa funktionskrav, bärförmåga (R), integritet (E) och isolering (I), se Bild 2. Brandexponeringen sker normalt enligt standardbrandkurvan som beskriver en fullt utvecklad brand, enligt definition i EN 1363-1. Byggnadsdelar förväntas kunna stå emot brandexponering under en specifik tidsperiod, t ex 60 minuter. Träkonstruktioner kan uppnå höga brandmotstånd, t ex REI 60, REI 90 eller högre.

Brandmotståndet hos en byggnadsdel kan verifieras med hjälp av provning eller beräkning. De europeiska provningsstandarderna för brandmotstånd är mer detaljerade än tidigare. I EN 1363-1 presenteras de allmänna kraven för provning av brandmotstånd och krav för byggnadselement till exempel väggar och bjälklag. Detaljer ges i serien EN 1365. EN 1363-2 inkluderar andra brandexponeringar än standardbrandkurvan för temperatur-tid.

Brandklasser för material och konstruktioner
Bild 2. Funktionskrav för brandmotstånd hos konstruktionselement:
Bärförmåga (R), Integritet/täthet (E) och Isolering (I)
.

Brandmotstånd och brandklasser för byggnadsdelar och konstruktionselement definieras i klassifikations-standarden EN 13501-2 och är kopplade till standardbrandkurvan för temperatur-tid. En översikt ges i Tabell 3. Träkonstruktioner kan uppnå de flesta brandklasserna.

Konstruktionselement Bärande Avskiljande Isolerande
  R E I
Väggelement x x x
Bjälklag x x x
Balkar x - -
Pelare x - -
Balkonger och loftgångar x - -
Trappor x - -
Dörrar och luckor (inkl. fönster) - x x

Tabell 3. Europeiska klasser för brandmotstånd hos konstruktionselement enligt EN 13501-2.

Det finns särskilda funktionsegenskaper (I1 och I2) för dörrar och fönster. Det finns även ytterligare funktionsegenskaper för t ex brandvägg (M), strålning (W), självstängning (C) och rökläckage (S), se EN 13501-2. En europeisk standard för att dimensionera brandskydd av träkonstruktioner är under utveckling, prEN 13381-7.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan