Svenskt Trä Logo

Svampangrepp

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-22

Högt fuktinnehåll är en förutsättning för att virket ska angripas av olika typer av svampar. Det är därför viktigt att träkonstruktioner utformas så de hålls så torra som möjligt.

Träkonstruktioner, som är utsatta för långvarig fuktpåverkan och inte kan skyddas genom konstruktiva åtgärder, ges kemiskt träskydd. Behandlingen kan anpassas till det skydd man önskar uppnå. Bestrykning, besprutning och doppning ger ett ytligt skydd och lämpar sig för konstruktioner som utsätts för måttliga biologiska risker. Till konstruktioner i markkontakt eller där risken för upprepad uppfuktning är stor används impregnerat trä.

Impregnering

Impregnering med träskyddsmedel är ett effektivt skydd mot röta och ger ett visst skydd mot blånad och mögel.

Trä och träprodukter kan skyddas mot blånad och mögel genom behandling med olika fungicider. Det förhindrar uppkomsten och även vidareutvecklingen av angrepp. Behandlingen utförs i regel genom doppning, besprutning eller bestrykning. Flera av de fungicider som förekommer på marknaden är inte beständiga. Behandlingen måste därför i regel upprepas med jämna mellanrum om man inte vidtar åtgärder för att hålla virket torrt. Behandlingen kan behöva upprepas årligen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan