Svenskt Trä Logo

16 december 2005

Succé på turné – Träbyggnadsdagar runtom i Sverige

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok