Svenskt Trä Logo

16 december 2005

En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar vi er från TräGuidens redaktion

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok