Svenskt Trä Logo

9 maj 2006

Kom till Träbyggnadsdagen i Stockholm 10 maj!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok