Svenskt Trä Logo

5 september 2006

Träbyggande – kostnadsfria företagsförlagda BFAB-kurser

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok