Svenskt Trä Logo

10 april 2006

Kom till Träbyggnadsdagen i Kalmar 18 oktober!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok