Svenskt Trä Logo

20 oktober 2006

Kom till Träbyggnadsdagen i Linköping 24 oktober!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok