20 oktober 2006

Kom till Träbyggnadsdagen i Linköping 24 oktober!

Plats: Linköping Konsert & Kongress
Tid 10 – 16
Anmälan sker via www.trabyggnadskansliet.se
Program (PDF 132 kB)

Nu växer intresset för modern träbyggnadsteknik i byggandet rejält. Under våren samlade vi på nio orter mer än 700 deltagare! Första stoppet under hösten i Kalmar 18 oktober samlade 125 deltagare. Drygt femtio kommuner i Sverige uppför såväl bostadshus högre än två våningar som offentliga byggnader och parkeringshus m.m. Drivkraften kommer från flera europeiska länder som Holland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Danmark, Norge och Finland, som alla har olika former av statligt initierade program för ökad träbyggnation.

Björn Eriksson, landshövding i Östergötland inleder Träbyggnadsdagen i Linköping den 24 oktober. Därefter medverkar bland många andra stadsarkitekten i Linköping Roger Stigsson, Jan Oscarsson berättar om satsningen på den Moderna Trästaden i Växjö, Fredrik von Platen, Byggkostnadsforum och Tomas Alsmarker en av Sveriges främsta träbyggnadskonstruktörer.

Fakta visar att det oftast är mer kostnadseffektivt, alltid mer miljövänligt och att det moderna träbyggandet är väsentligt mer anpassat för ett uthålligt samhällsbyggande. Inspirationen till modern träbyggnadsteknik hämtas i regel från USA, där 90 procent av alla bostadshus upp till sex – sju våningar byggs med träbyggteknik som stommaterial.

Här kommer också Conny Sahlin från Skanska att berätta om Sveriges första höghus med träbyggnadsteknik som uppfördes just i Linköping!

Under konferensen kommer ett flertal projekt med trästommar som byggts i Sverige 1994 – 2006 att presenteras. Det handlar om allt ifrån Skanskas projekt Räven i fyra våningar intill Ekoparken i Solna, som uppfördes 1996 – 1997 till studentbostadshusen som byggts intill Drottning Kristinas väg 2005.

Ett särskilt fokus kommer att beröra det aktuella exemplet från centrala Nynäshamn. Här har NCC nyligen uppfört kvarteret Apotekaren, där dessa fyrvåningshus till ca. 70 procent är tillverkade på fabrik i Skåne (!) och Modulenthus som tillhör Finndomokoncernen. Detta innebär en halvering av byggtiden jämfört med ett normalt, platsbyggt hus i betong.

Niclas Svensson
Kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli

Johan Fröbel
Skogsindustrierna

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan