Svenskt Trä Logo

14 november 2006

Träbyggnadsdag i Luleå samt studiebesök i Haparanda 11 - 12 december

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok