6 december 2006

Träbyggnadsdagen i Luleå den 12 december – samt studiebesök i Haparanda 11 december

Nu kommer Träbyggnadsdagen till Luleå 12 december, där vi också erbjuder ett studiebesök i Haparanda under måndagen den 11 december. Vid middagen på kvällen den 11 december deltar Landshövding Per-Ola Eriksson. I övrigt kommer intressanta föreläsare att tala om modernt träbyggande samtidigt som planerna för träbyggande i Luleå och övriga Norrbotten kommer att presenteras.

Träbyggnadsdagen är en konferensturné för aktörer inom byggbranschen med syfte att inspirera till fler lokala träbyggnadsprojekt. Hittills har turnén samlat drygt 900 deltagare under 2006. Med ett brett program kommer föredragshållare att sammanfatta högaktuella tekniska lösningar i 2000-talets träbyggnadsteknik. Avsikten med Träbyggnadsdagarna är att deltagarna ska ges ökade generella kunskaper om modernt träbyggande, och att de ska kunna hämta inspiration från genomförda och pågående träbyggnadsprojekt. De ska också få information om de olika vidareutbildningar som finns för yrkesverksamma. Syftet är att få aktiva inom området att börja tänka stort, spännande och innovativt i trä.

Fakta visar att modernt träbyggande oftast är mer kostnadseffektivt, alltid mer miljövänligt och i väsentligt högre grad anpassat för ett uthålligt samhällsbyggande än alternativen. Detta gäller såväl flervåningsbyggande av bostadshus och offentliga byggnader, som infrastrukturbyggande, exempelvis broar för vägtrafik.

Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli, säger i en kommentar: — I Norrbotten borde det vara självklart att bygga i modern träbyggnadsteknik, när redan i dag skogsnäringen utgör livsnerven för all utveckling. Nu är det dags att moderna träbyggnadstekniken efter tolv års erfarenhet får ett bredare genomslag. Vi bygger snabbare, mer kostnadseffektivt och med minskad miljöbelastning.

Plats: Stadshotellet i Luleå
Tid: 10 – 16.

Anmälan sker via www.trabyggnadskansliet.se. För detaljerat konferensprogram se bifogad pdf-fil. Anmälan till studiebesök i Haparanda 11 december samt program för detta återfinns tillika på www.trabyggnadskansliet.se.

Media är välkomna att närvara hela dagen
Föranmälan till susanne.rudenstam@tmf.se för er som önskar lunch.

Arrangörer är kommittén Nationella träbyggnadsstrategin som återfinns inom Näringsdepartementet och Sveriges Träbyggnadskansli. Medarrangörer i Luleå är Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret.

För ytterligare information:
Niclas Svensson, 070 – 372 34 06, niclas.svensson@trabyggnadskansliet.se.


Ny version av TräGuiden lanseras

Ny version av TräGuiden lanserasTräGuiden har fått nytt utseende och uppdaterat innehåll. En effektivare sökmotor och tydligare struktur ska ge snabba svar och konkret handledning för allt från planering och projektering till produktion av träkonstruktioner. Besök webbplatsen genom att klicka på Läs mer!

Här kommer ett pressmeddelande från Skogsindustrierna om den förnyade TräGuiden (se dokument nedan). Hör gärna av er om ni har kommentarer eller synpunkter.

Med vänliga hälsningar
Johan Fröbel

» Pressmeddelande (PDF 45 kB)

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan