Svenskt Trä Logo

6 december 2006

Träbyggnadsdagen i Luleå den 12 december – samt studiebesök i Haparanda 11 december

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok