Svenskt Trä Logo

20 december 2006

Näringsministern Maud Olofsson medverkar vid träbyggnadsdagen i Umeå den 26 januari

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok