Svenskt Trä Logo

1 mars 2007

Välkommen till Träbyggnadsdag i Köpenhamn den 19 april

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok