1 mars 2007

Välkommen till Träbyggnadsdag i Köpenhamn den 19 april

I samarrangemang med Traeoplysningsrådet i Danmark anordnar Sveriges Träbyggnadskansli i samband med Scandbuild-mässan på Bella Center en Träbyggnadsdag den 19 april, klockan 10-16. I samarbete med TMF och Skogsindustrierna kommer kansliet också att under hela mässan 17 - 19 april att ha en större utställningsmonter. Hit är givetvis alla välkomna!

Under Träbyggnadsdagen 19 april presenteras utvecklingen av det moderna träbyggandet i de nordiska länderna och övriga Europa från 1990 till 2007. Via inspirerande danska politiker och arkitekter presenteras också den utveckling av träbyggandet som sker i Danmark, såväl byggda objekt som planerade.

Träbyggnadsdagen är en konferensturné för aktörer inom byggbranschen med syfte att inspirera till fler lokala träbyggnadsprojekt. Hittills har turnén samlat drygt 1 200 deltagare under 2006 och början av 2007. Med ett brett program kommer föredragshållare att sammanfatta högaktuella tekniska lösningar i 2000-talets träbyggnadsteknik. Avsikten med Träbyggnadsdagarna är att deltagarna ska ges ökade generella kunskaper om modernt träbyggande, och att de ska kunna hämta inspiration från genomförda och pågående träbyggnadsprojekt. De ska också få information om de olika vidareutbildningar som finns för yrkesverksamma. Syftet är att få aktiva inom området att börja tänka stort, spännande och innovativt i trä.

Fakta visar att modernt träbyggande oftast är mer kostnadseffektivt, alltid mer miljövänligt och i väsentligt högre grad anpassat för ett uthålligt samhällsbyggande än alternativen. Detta gäller såväl flervåningsbyggande av bostadshus och offentliga byggnader, som infrastrukturbyggande, exempelvis broar för vägtrafik.

Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli, säger i en kommentar: — Vi har mycket att lära från våra nordiska grannländer när det gäller modernt träbyggande. Gemensamt för våra länder är skog och trä en livsnerv och välfärdsmotor. Nu är det dags att moderna träbyggnadstekniken efter tolv års erfarenhet får ett bredare genomslag. Vi bygger snabbare, mer kostnadseffektivt och med minskad miljöbelastning.

Plats: Bella Center, Köpenhamn
Tid: 10 – 16.
Anmälan sker via www.trabyggnadskansliet.se.

Arrangörer är Sveriges Träbyggnadskansli och Traeoplysningsrådet i Danmark.
Träbyggnadsdagen är kostnadsfri och riktar sig till Dig som beställare eller yrkesverksam arkitekt, byggtekniker och/eller konsult.

Anmäl Dig på www.trabyggnadskansliet.se.
Välkommen!
Niclas Svensson, kanslichef
Mobil: 070-372 34 06

Media är välkomna att närvara hela dagen.
Föranmälan till susanne.rudenstam@tmf.se för er som önskar lunch.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan