Svenskt Trä Logo

23 april 2007

Välkommen till Träbyggnadsdag Nässjö den 9 maj!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok