Svenskt Trä Logo

9 maj 2007

Inbjudan till Träbyggnadsdag i Skövde 24 maj

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok