12 juni 2007

Nya avsnitt i TräGuiden

I Ytbehandling med underhåll beskrivs olika färgtyper och deras egenskaper, hur trä kan skyddas med träskyddsmedel samt vilka underhållsintervall som är lämpliga. Avsnittet innehåller konkreta råd både när det gäller nymålning och ommålning. Utvändigt och invändigt utförande beskrivs. Här finns en färgnyckel som underlag för val av ytbehandling, checklistor för underhåll av fönster och fasader, kostnadsexempel för jämförelse av olika underhållsintervall, recept på färger med mera.

Byggnadsdelar och andra konstruktioner i trä kan underhållas, repareras eller bytas ut med okomplicerade metoder till rimliga kostnader. Trä har här en fördel framför många andra material. I det nya avsnittet Drift och underhåll i TräGuiden behandlas byggnadsdelar som grunder, tak, fasader och väggar, altaner, balkonger och yttertrappor. Också invändigt underhåll ingår.

Du hittar Ytbehandling med underhåll och Drift och underhåll i blocket Anvisningar och produktion. I Att välja trä finns tips på vad man ska tänka på när det gäller att välja kulör till ett hus och dessutom en historisk återblick på kulörsättning av hus.

Vi hoppas du ska ha god nytta av detta nya material i TräGuiden.
Trevlig sommar!

Skogsindustrierna

Johan Fröbel
Projektledare TräGuiden

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan