10 september 2007

Två nya träkurser för byggprojektörer

Är du byggprojektör/konstruktör och märker att intresset för träbyggande ökar? Ta då chansen att skaffa dig en konkurrensfördel genom att lära dig av de senaste drygt 10 årens kunskaper och erfarenheter från specialister som varit involverade i lyckade träbyggprojekt.

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut) har nu satt ihop två nya fortbildningskurser om träkonstruktioner respektive limträkonstruktioner som har premiär i slutet av oktober. Som lärare har de anlitat Tomas Alsmarker och Elvy Karlsson från Tyréns, Erik Serrano från Växjö Universitet och Roberto Crocetti från Moelven Töreboda, samtliga med omfattande erfarenheter från de senaste årens träbyggande i Sverige.

Du kan läsa mer om de två nya kurserna på www.bfab.se/trakurser eller genom att klicka på programmet nedan:

Skogsindustrierna
Johan Fröbel


Fortbildningsprogrammets seminarium i Falun

Att bygga höga hus i trä

Teman: Byggteknik och fukt
Kompetensutveckling för yrkesverksamma, Falun 27 september 2007

» Inbjudan (PDF)
» Program (PDF)

Sveriges Träbyggnadskansli
Niclas Svensson


Nytt om ljud och akustik i TräGuiden

TräGuiden uppdateras efter hand när nya forskningsrön kommer fram, nya bestämmelser, standarder med mera. Nu har avsnittet om ljud och akustik uppdaterats och kompletterats.

Med modern träbyggnadsteknik är möjligheterna i dag stora att skapa byggnader i trä med god ljudmiljö. En förutsättning är att man känner till materialets egenskaper samt byggfysikaliska aspekter på ljud, akustik, dimensionering för goda ljudförhållanden med mera. I TräGuiden behandlas detta under Egenskaper trä i kapitlet Byggfysik. Här beskrivs sådant som hur ljud sprider sig mellan rum, hur det kan överföras mellan byggnadsdelar i trä som väggar och bjälklag, hur svängningar kan uppstå genom lufttrycksförändringar från ljud, hur man kan isolera mot stegljud, mot ljud från installationer, trafik med mera. Funktionskrav och ljudstandarder behandlas även samt hur man ska dimensionera väggar och bjälklag för god ljudisolering.

Flera avsnitt här har nu uppdaterats och kompletterats med nytt material. Förtydliganden och nya uppgifter har införts när det gäller begrepp och mått som fältreduktionstal, stegljudsnivåer, ljudtrycksnivåer, efterklangstid med mera. Avsnittet om dimensionering av bjälklag för goda ljudförhållanden har exempelvis också kompletterats med en utförlig beskrivning av hur man ska uppnå god stegljudsisolering och luftljudsisolering i träbyggnader samt hur man i flerbostadshus av trä kan dimensionera bjälklag med hjälp av nya vägningskurvor.

Sedan förra versionen av TräGuiden har det även hänt en del på området standard och avsnitt om funktionskrav, ljudstandarder och standardiseringsarbete har också kompletterats.

Vi hoppas att du ska ha nytta av dessa uppdaterade avsnitt i TräGuiden.

Skogsindustrierna
Johan Fröbel

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan