9 januari 2008

Bygg broar i trä – nytt material i TräGuiden

Både i Sverige och i de andra nordiska länderna blir träbroar i dag allt vanligare. Inte bara gång- och cykelbroar byggs i trä utan även vägbroar. Utvecklingen av träbyggnadstekniken och nya trämaterial gör att man nu kan bygga vägbroar i trä som motsvarar de krav som ställs på moderna broar.

Fördelarna med träbroar är flera. Investeringskostnaden och kostnaderna för underhåll, reparation och rivning blir lägre än för broar i andra material. Estetiska skäl talar också för trä – en träbro kan lätt anpassas till känslig miljö som natur och äldre bebyggelse. Miljöbelastningen blir liten eftersom trä är en förnybar råvara som ingår i det naturliga kretsloppet. Byggtiden är kort vilket inte bara sparar tid och kostnader utan även gör det lättare att undvika trafikstörningar.

Flera nya metoder att bygga träbroar har utvecklats på senare år. Ofta kombinerar man en överbyggnad i trä med andra material som fundament i betong, mellanstöd av stålpelare eller hängkonstruktioner med linor av stål. Träbroar byggs för en teknisk livslängd på 40 eller 80 år enligt Vägverket.

TräGuiden har nu kompletterats med flera nya avsnitt om träbroar. Här visas hur träbroar ska projekteras, utformas och dimensioneras. Ett stort antal konstruktionsexempel ges på moderna gång-, cykel- och vägbroar som byggts runt om i landet. Många inspirerande fotografier på såväl äldre som modernare träbroar ingår också.

Vi hoppas att du ska ha nytta av dessa nya avsnitt i TräGuiden.

Skogsindustrierna

Johan Fröbel
Projektledare TräGuiden

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan