27 oktober 2008

Välkommen till konferensen "Genombrott för modernt träbyggande" 13 november i Stockholm

När nu framför allt bostadsbyggandet gör en rejäl djupdykning i finanskrisens spår, har Ni som beslutsfattare och beställare goda skäl att pröva de alternativa bygg- och bostadslösningar som nu finns på marknaden. 

Det träbyggande i modern tappning som nu utvecklas mycket snabbt i Sverige vinner sina framgångar genom att lättbyggnadssystem i trä skapar förutsättningar för ett helt nytt sätt att bygga högre bostadshus och byggnader. Med ny process, ny logistik och framför allt; en byggmetod som erbjuder klimatsmarta bygglösningar som nu äntligen ges spelrum på marknaden.  Ett färskt exempel på detta. I Bagarmossen i södra Stockholm har Järntorget Bostad AB nyligen uppfört 74 lägenheter i fem femvåningshus med bärande träkonstruktioner. Byggtiden ovan grund till inflyttning uppgår till 14,5 veckor vilket möjliggör stockholmsregionens mest priseffektiva bostadsrätter. 

Moderna trätekniklösningar i höga hus och övriga byggnader är också helt överlägset som klimatsmart byggande och boende.Allt fler kommuner och byggherrar vill pröva träbyggnadssystemen för att man ser möjligheter till ökad konkurrens, näringslivsutveckling i den egna kommunen/regionen och för att man vill bygga miljö- och klimatmedvetet.

Under dagen får vi också se många exempel där man byggt i trä av kostnads-, miljö-, effektivitetsskäl, etc. Föregångare inom träbyggandet redovisar sina erfarenheter och nya aktörer med träbyggnadsplaner berättar varför.

Se pdf med program etc.

Industriella träbyggsystem och klimatsmarta bygg- och bostadslösningar är några av huvudteman under konferensen på Grand Hotêl i Stockholm den 13 november.

Anmälan sker via www.trabyggnadskansliet.se

Varmt välkomna! 

Niclas Svensson

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan