Svenskt Trä Logo

27 oktober 2008

Välkommen till konferensen "Genombrott för modernt träbyggande" 13 november i Stockholm

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok