13 december 2008

Två träkurser för byggprojektörer

Är du byggprojektör/konstruktör och märker att intresset för träbyggande ökar? Ta då chansen att skaffa dig en konkurrensfördel genom att lära dig av de senaste årens kunskaper och erfarenheter från specialister som varit involverade i lyckade träbyggprojekt.

BFAB genomför nu i juni sina två nya fortbildningskurser om träkonstruktioner respektive limträkonstruktioner för andra gången. Som lärare har de anlitat Tomas Alsmarker och Elvy Karlsson från Tyréns, Erik Serrano från Växjö Universitet och Roberto Crocetti från SP samtliga med gedigen erfarenheter från de senaste årens träbyggande i Sverige.

- Träkonstruktioner – Dimensionering enligt BKR och Eurokod 5, 3-4 mars 2009 i Stockholm. 
Läs mer: www.stf.se 
 
- Stora limträkonstruktioner, 5 mars i Stockholm. 
Läs mer: www.stf.se

Kurserna genomförs i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli och Svenskt Limträ AB.

    


En kurs för limträprojektörer

BFAB genomför nu i mars sin fortbildningskurs ”Stora limträkonstruktioner” för tredje gången i samarbete med Svenskt Limträ AB. Lärare på kursen är de mycket välrenommerade experterna Erik Serrano från Växjö Universitet och Roberto Crocetti från SP:
- Stora limträkonstruktioner, 5 mars i Stockholm. 
Läs mer: www.stf.se

Dagarna före kan du dessutom delta i kursen:
- Träkonstruktioner – Dimensionering enligt BKR och Eurokod 5, 3-4 mars i Stockholm. 
Läs mer: www.stf.se

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan