19 december 2008

Göteborg 22 januari 2009

VÄLKOMMEN TILL TRÄBYGGNADSDAG - om det nya sättet att bygga!

PLATS: Scan Bygg 2009, Svenska Mässan, Göteborg.

Finanskrisen medför stopp för många bygg- och bostadsprojekt runtom i landet. Modernt träbyggande erbjuder dig som beställare ett helt nytt sätt att uppföra bostadshus och byggnader. Med ny logistik, ny process och ny organisation. Avsevärt kortare byggtider med större delen av byggprocessen i en kvalitetssäker fabriksmiljö samt stora klimat- och energifördelar leder till att det moderna träbyggandet nu får chansen på allt fler platser i landet. I drygt hälften av landets 290 kommuner har nu uppförts flervåningshus, konsert- och idrottshallar och broar för väg- och cykeltrafik.

Under Träbyggnadsdagen i Göteborg presenteras senaste nytt om teknik, arkitektur och industriell utveckling inom det moderna träbyggandet. Du får ta del av spännande föreläsningar och en foto-show visar exempel på träbyggnation i Sverige, Europa, Japan och USA. Träbyggandets dokumenterade fördelar ur ett klimatperspektiv och för energianvändning kommer också att belysas. Därtill också tilltänkta projekt för modernt träbyggande i Göteborg.

Under Träbyggnadsdagen i Göteborg får du lyssna till bland andra Västerbottens landshövding Chris Heister som är ordförande i den nya storsatsningen Trästad 2012. Som talare finns också Owe Nilsson, ordf Fastighetsnämnden samt ordf Boplats Göteborg, Mats Andersson, vd, Älvstranden Utveckling AB, Carl-Johan Korsos, vd, Förvaltnings AB

Framtiden. Du får också möta Magnus Silfverhielm, 
Aix Arkitekter samt Hans-Eric Johansson och Niclas Svensson från Sveriges Träbyggnadskansli

Anmäl på www.trabyggnadskansliet.se/goteborg
Se inbjudan (pdf). Detaljerat program finns inom kort på hemsidan.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan