Svenskt Trä Logo

4 november 2010

Träbyggande i den hållbara staden

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok