Svenskt Trä Logo

26 november 2010

Välkomna till Träbyggnadsdag i Karlskrona 7 december!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok