Svenskt Trä Logo

2 februari 2011

Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ när Eurokod 5 införs

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok