2 februari 2011

Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ när Eurokod 5 införs

Nya hållfasthetsklasser gäller för limträ när Eurokod 5 införs

Copperhill Mountain Lodge, Åre. Foto: Jonas Kullman

Schematisk bild över hållfasthetsklasserAtt Eurokod 5 blir obligatoriskt från och med 2011

innebär ingen dramatisk förändring för konstruktioner med svenskproducerat limträ. Viktigt är att notera den anpassning som gjorts med hänsyn till vår högkvalitativa svenska skogsråvara. Hållfasthetsklasserna som ingår i normen SS‑EN 1194 gör det helt enkelt inte möjligt att fullt ut ta vara på det svenska limträets kvalitetsfördelar. För att undvika nedklassning av det som tidigare har klassats som L40, införs därför i enlighet med SS‑EN 14080 de egendefinierade hållfasthetsklasserna CE L40c och CE L40s. Däremot följs normen för de hållfasthetsklasser som enligt SS‑EN 1194 benämns GL24h och GL28h.


Gemensam europeisk byggnorm skapar rättvisa förutsättningar

Limträbyggnader Smidigare arbete över gränserna. En av fördelarna med införandet av Eurokod 5 är att vi får en gemensam beräkningsnorm i Europa och även i vissa andra länder. Det underlättar både utländska aktörers arbete och för svenskar som gör dimensioneringsberäkningar på utländska projekt. Dessutom kan det innebära vissa fördelar för svenska limträproducenter, eftersom även de kommer att jämföras utifrån samma förutsättningar som konkurrenterna i övriga Europa.

Säkerhet och kvalitet är redan på hög nivå i Sverige. Införandet av Eurokod 5 i Sverige väntas inte medföra några omedelbara förbättringar av säkerheten hos limträstommar. Framför allt beror det på att svensk limträindustri sedan tidigare redan ligger långt fram vad gäller säkerhetsfrågor och kvalitet. En av förändringarna jämfört med gamla BKR är att det i vissa fall kommer att krävas lite större dimensioner än tidigare, för att leva upp till normerna i Eurokod 5.

 


Nya CE-märkta hållfasthetsklasser ersätter de gamla L- och LK-klasserna i Sverige

Beräkningsvärden på de hållfasthetsklasser som erbjuds i Sverige samt tillhörande dimensioner återfinns i tabellerna. Du som konstruktör måste vara uppmärksam på att dessa hållfasthetsklasser används vid dimensioneringen och föreskrivs på ritningar.

De egenverifierade och av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, certifierade hållfasthetsklasserna CE L40c och CE L40s samt från standard SS-EN 1194 utvalda GL-klasser enligt tabell börjar gälla i Sverige den 1 januari 2011.

Hållfasthetsklasserna har fastställts med målet att även fortsättningsvis möjliggöra fullt utnyttjande av den högklassiga svenska råvaran. I nuvarande norm SS‑EN 1194 är det för stora nivåskillnader mellan hållfasthetsklasserna (4 MPa-steg för ƒm,k), vilket skulle innebära för stor nedklassning jämfört med den gamla hållfasthetsklassen L40, om de används till fullo.

I den nya standarden accepteras inte klyvning av limträbalkarna utan att klassa ned hållfastheten. För att hålla uppe hållfasthetsvärdena tillverkas klyvbalkarna numera av homogent limträ med högsta lamellkvalitet rakt igenom och hållfasthetsklassas som CE L40s.

Hållfasthetsvärden i MPa

  CE GL24h CE GL28h CE L40s CE L40c
Böjning parallellt fibrerna ƒm,k

24,0

28,0

30,0

30,8

Dragning parallellt fibrerna ƒt,0,k

16,5

19,5

22,5

17,6

Dragning vinkelrätt fibrerna ƒt,90,k

0,40

0,45

0,40

0,40

Tryck parallellt fibrerna ƒc,0,k

24,0

26,5

29,0

25,4

Tryck vinkelrätt fibrerna ƒc,90,k

2,7

3,0

2,7

2,7

Längsskjuvning ƒv,k

2,7

3,2

2,7

2,7

Styvhetsvärden i MPa

Elasticitetsmodul parallellt fibrerna E0,mean

11 600

12 600

13 200

13 000

Elasticitetsmodul karakteristisk E0,05

9 400

10 200

11 100

10 500

Elasticitetsmodul vinkelrätt fibrerna E90,mean

390

420

410

410

Skjuvmodul Gmean

720

780

760

760

Densitet i kg/m3

Densitet

Pk

380

410

430

400

Tabell 1. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga och styvhet i MPa samt densitet i kg/m3 hos CE-märkt limträ.

Tillverkningssortiment

Dimensions- och hållfasthetsöversikt gällande CE-märkt limträ
Bredd, mm 42 56 66 78 90 115 140 160 165 190 215
Höjd, mm                      
90 GL24h GL24h GL24h GL24h GL28h GL28h GL28h   GL28h GL28h GL28h
115           GL28h GL28h   GL28h GL28h GL28h
135 GL24h GL24h GL24h GL24h GL28h GL28h GL28h   GL28h GL28h GL28h
140             L40c        
160               L40c      
165                 L40c    
180 L40s L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
225 L40s L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
270 L40s L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
315 L40s* L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
360 L40s* L40s L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
405 L40s* L40s* L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
450   L40s* L40s L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
495   L40s* L40s* L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
540   L40s* L40s* L40s L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
585     L40s* L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
630     L40s* L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
675       L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
720       L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
765       L40s* L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
810         L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
855         L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
900         L40c L40c L40c   L40c L40c L40c
945           L40c L40c   L40c L40c L40c
990           L40c L40c   L40c L40c L40c
1035           L40c L40c   L40c L40c L40c
1080           L40c L40c   L40c L40c L40c
1125           L40c L40c   L40c L40c L40c
1170             L40c   L40c L40c L40c
1215             L40c   L40c L40c L40c
1260             L40c   L40c L40c L40c
1305             L40c   L40c L40c L40c
1350             L40c   L40c L40c L40c
1395             L40c   L40c L40c L40c
1440                 L40c L40c L40c
1485                 L40c L40c L40c
1530                 L40c L40c L40c
1575                 L40c L40c L40c
1620                 L40c L40c L40c


Förklaring: h=homogenious, c=combined, s=split (klyvbalk).

*Kommentar beträffande höga klyvlimträbalkar (bredd < 90 mm):
 
Klyvlimträbalk (CE L40s) ska ha ett bredd/höjdförhållande ≤ 1/7. Om en klyvlimträbalk med ett bredd/höjdförhållande
≤ 1/7 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock klyvlimträbalkhöjden ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock till maximalt höjd/bredd=10).

Exempel: Om klyvlimträbalk 42x270 CE L40s klarar hållfasthetskraven men en högre limträbalk krävs på grund av exempelvis isolertjocklek, får klyvlimträbalkhöjden ökas till maximal höjd 405 mm. Vid bruksgränsberäkningar får full klyvlimträbalkhöjd tillgodoräknas. Lagerdimensioner har markerats med understruken fet stil. Fler dimensioner än de markerade ovan i tabellen kan vara lagerförda hos din limträleverantör.


 

"Få produkter har ett så bra säkerhetssystem som limträ."

Carl-Johan Johansson”Jag är övertygad om att övergången
till Eurokod 5 kommer att kunna genomföras utan några större bekymmer. Däremot lär säkerheten knappast bli högre i Sverige, eftersom vi redan tidigare har ett så säkert och ambitiöst
system för att följa upp kvaliteten. Det finns få produkter som har ett så bra säkerhetssystem som limträ. Dessutom är de svenska limträproducenterna väldigt medvetna och tar till sig information om kvalitetsfrågor, för att använda den i sin utveckling av produkten.”

Carl-Johan Johansson
Enhetschef på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
      Roberto Crocetti”Det är ett bra beslut att även efter införandet av Eurokod 5 använda vissa egna klasser för limträ. Den stora skillnaden på råvarutillgången i Sverige jämfört med mellersta och södra Europa gör att svenskt limträ genomgående håller en mycket högre kvalitet. Detta gäller inte bara hållfastheten, utan även utseendet. Och med de egendefinierade hållfasthetsklasserna CE L40c och CE L40s kan svenska limträproducenter nu behålla sin särställning jämfört med producenter i övriga Europa. Dessutom är det viktigt eftersom benämningen L40 redan är synonymt med hög kvalitet.”

Roberto Crocetti
Professor i konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola
     


Parkeringshus, Skellefteå. Foto: Patrick Degerman

 
Svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Foto: Tobias Andersson Åkerblom för Svenska kommittén för Expo 2010 i Shanghai.
 

Svenskt Limträ
c/o Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm
Tel: 08-663 28 60
Fax: 08-762 79 90
E-post: info@svensktlimtra.se

Mer information hittar du påwww.svensktlimtra.se

 

Svenskt Limträ är den svenska limträindustrins branschorgan för teknisk information och utveckling. Medlemsföretagen tillverkar certifierat limträ som är CE-märkt. Svenskt Limträ bildades 1973 och har till uppgift att:
– stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken med tonvikt på limträteknik
– medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggområdet
– medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.
Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten, detta sker via medlemsföretagen.

Vi är medlemmar i Svenskt Limträ:
Martinson Group AB www.martinsons.se, Moelven Töreboda AB www.moelven.se,
Setra Långshyttan www.setragroup.com

Ladda ner PDF:en från Svenskt Limträ

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan