14 september 2011

Nytt i TräGuiden – mer om spån- eller faltak

Principlösning – Underlag av träpanel - SpåntakMånga arkitekter har visat stort intresse för att bygga hus med spån- eller faltak.

Tidigare har det inte funnits information om hur det går till att bygga med denna teknik.
Skogsindustrierna har valt att arbeta fram ett nytt avsnitt i TräGuiden där man visar konstruktionsexempel. Arbetet har tagits fram i samarbete med Anna Pousette på SP Trätek i Skellefteå.

Följande konstruktionslösningar går att finna i TräGuiden för spån- eller faltak:

 • Inbrädning
 • Värmeisolerat tak
 • Läktning
 • Nock
 • Gavelsprång
 • Vinkelränna
 • Taklucka
 • Håltagning – mindre hål
 • Håltagning – större hål
 • Taksprång
 • Takskyddsfästen och dylikt
 • Inklädnad av takfot
 • Anslutning av takfönster

Tillsammans med Birgit Östman på SP Trätek i Stockholm har Skogsindustrierna låtit studerat brandegenskaperna hos spån- eller faltak enligt den nya europeiska metodiken för provning och klassificering. Dessa resultat finns med under respektive konstruktionsexempel.

De nya konstruktionslösningarna finner ni under följande länk: www.traguiden.se/konstruktionsexempel-tak

Vi hoppas att du ska ha nytta av materialet om spån- eller faltak i TräGuiden.

Skogsindustrierna

Johan Fröbel
TräGuiden

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan