Svenskt Trä Logo

14 september 2011

Nytt i TräGuiden – mer om spån- eller faltak

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok