Svenskt Trä Logo

29 september 2011

Inbjudan Träbyggnadsdag 25 oktober i samband med Arkitekturmässan

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok