Svenskt Trä Logo

29 februari 2012

Svenskt Trä inbjuder till utdelningen av Träpriset 2012

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok