Svenskt Trä Logo

11 juni 2012

Hållfasthetsklasser för limträ enligt Eurokod 5

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok