5 oktober 2012

TräGuiden är uppdaterad enligt Eurokoderna

TräGuidens dimensioneringshjälpmedel med tabeller och exempel för träkonstruktioner är uppdaterade och utförda enligt eurokoder. Dimensioneringsreglerna för träkonstruktioner finns i Eurokod 5, som har tre delar med allmänna dimensioneringsregler, brandtekniska regler respektive dimensioneringsregler för träbroar. De grundläggande dimensioneringsanvisningarna för eurokoderna återfinns i EN 1990 Eurokod och lasterna är beräknade enligt olika delar av Eurokod 1 för till exempel snölaster, vindlaster och trafiklaster. Hållfasthetsvärdena för olika material är hämtade från standarder och tillverkare. Eurokoderna hänvisar till EN-standarder och inom EU kommer krav att tillverkare ska klassa och CE-märka sina material och produkter enligt EN-standarderna. Beräkningarna i TräGuiden är utförda för svenska förhållanden med Boverkets och Trafikverkets nationella val för de valbara parametrarna i eurokoderna.


Träkonferens

Varmt välkommen till Mingelkväll den 25 oktober samt till Trästadsriksdagen
den 26 oktober 2012 i Malmö.
En kväll och dag anordnad av Trästad 2012 och Sveriges Träbyggnadskansli.

Läs mer i inbjudan (pdf) och på www.trabyggnadskansliet.se och www.trastad2012.se

Med vänlig hälsning

Christer Johansson
Projektledare, Trästad2012

Bertil Stener
Sveriges Träbyggnadskansli


Hantera virket rätt – uppdaterad folder från Svenskt Trä

Svenskt Trä har uppdaterat foldern Hantera virket rätt Foldern ger viktig information om hur man ska hantera byggnadsmaterial på byggarbetsplatsen. Med Hantera virket rätt vill vi visa att trä har god beständighet – förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På vägen till inbyggnad måste det skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.
Vi vill hålla den goda träbyggnadstekniken levande!

Hantera virket rätt vänder sig främst till hantverkare och entreprenörer och med den vill vi skapa en branschstandard hur virket ska hanteras då det har lämnat bygg- och trävaruhandeln. Tanken är att Hantera virket rätt levereras tillsammans med virkespaketen till byggarbetsplatserna

I varje folder finns även en dekal som kan fästas på virkespaketet. På dekalen finns en sammanfattning med goda råd hur man lagrar virket samt möjlighet att fylla i fuktkvot i virket vid leverans.

Vill ni beställa foldrar går det bra att beställa via Svenskt Trä Hantera virket rätt levereras i buntar om 25 exemplar och kostar 5 kr/exemplar exklusive moms och frakt.

Johan Fröbel
Svenskt Trä


Ny nordisk förening för brandskyddat trä

NBT, Nordiskt Brandskyddat Trä, är en ideell förening som sprider saklig information och kunskap om brandskyddat trä, med tonvikt på nordisk användning. Föreningen startade 2007 som Intressentföreningen Brandskyddat trä och drevs av SP Trätek, men ombildades 2011 till en mer formell förening. Styrelsens ordförande är Mikael Westin, Svenska Träskyddsföreningen och sekreterare är Lazaros Tsantaridis, SP Trä. Sammankallande i föreningens teknikergrupp är Birgit Östman, SP Trä.

Föreningen verkar för kvalitetssäkring av produkter, processer, leverantörer och användning. Den arbetar för en harmonisering mellan de nordiska länderna. Informationen sprids främst genom föreningens hemsida www.brandskyddattra.info. Den har nyligen omarbetats och utökats och finns även på fler språk. Där ges svar på vad brandskyddat trä är, användningsområden, brandkrav, bruksklasser och produkter med dokumenterade egenskaper inklusive CE-märkning och typgodkännanden.

Föreningen har för närvarande 30 medlemmar från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi välkomnar fler medlemmar, särskilt producenter, leverantörer, användare, FoU-aktörer, brandkonsulter, arkitekter och byggare. Kontakta föreningen på info@brandskyddattra.info.

Nytt kontrollsystem

Föreningen har utarbetat kontrollsystem för brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper för dels industriellt tillverkade produkter genom impregnering eller ytbehandling och dels brandskydd som appliceras på plats som brandskyddsfärger eller brandskyddsvätskor. Mer information finns på föreningens hemsida.

Medlemsmöte i Oslo

Nästa medlemsmöte i föreningen hålls på NTI i Oslo måndagen den 12 november 2012. Programmet kommer att innehålla information bland annat om brandskyddat trä, föreningens hemsida och kontrollsystem. Även ett möte i Teknikergrupp kommer att hållas. Intresserade kan anmäla deltagande på info@brandskyddattra.info.

  

Bild 1. Exempel på användning av brandskyddat trä, Trondheim. Foto: Tresenteret.
Bild 2. Gardemoen flygplats, Oslo. Foto:Moelven.


Europas bästa träarkitektur

Onsdag 21 november

Byggbranschen i världen börjar inse värdet av trä, en förnyelsebar resurs som växer precis utanför ytterdörren. Trä pånyttföds varje dag i form av produkter som vi bara kunde drömma om för 100 år sedan.
Vilken roll har träet i hållbar arkitektur, industri, vetenskap, ekonomi och samhällsplanering?
Låt oss reda ut processen från träd till byggnad!

09:30 kaffe

10:00 ÖPPNANDE
Västerbottens landshövding Magdalena Andersson.

Walter Unterrainer: Trä, ett hållbart byggnadsmaterial?
Ansvarig professor på "Laboratory of Sustainable Architectural Production", UMA. Unterrainer understryker att den fysiska formen är viktigare än teknik när det handlar om hållbarhet.
Hubert Riess: Module city
Österrikisk arkitekt, som varit assistent åt Jan Gezelius samt jobbat för Ralph Erskine på 80-talet.

LUNCH

Hermann Kaufmann: Standardisering av träarkitektur Hermann Kaufmann, Tekniska Universitetet i Munchen, har formgett hållbar träarkitektur sedan 80-talet. Vinnare av "Global Award for Sustainable Architecture" år 2007.
Véronique Klimine, r2k:
Offentlig arkitektur i rhônes alpområde, möjlighet till användande av lokalt trä...?
Delägare i arkitektkontoret r2K, Grenoble, Frankrike. Banbrytande med införandet av träarkitektur till Rhônealperna.
Pekka Heikkinen: nya former i trä - träarkitektur och utbildning i finland Ansvarig för "Wood Studio" på Aalto Universitetets sektion för arkitektur.
Heikkinen menar att trä är en självklarhet inom morgondagens arkitektur.

16:00 Diskussion

19:00 Bankett
Middag på Arkitekthögskolan i Umeå.

Torsdag 22 november

08:30 Kaffe

09:00 Vårt arbete med hållbar stadsutveckling
Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (Umeå), kommunalråd Bert Öhlund (Skellefteå) och
kommunalråd Per Sköldberg (Växjö).

10:00 Gruppdiskussion
Det moderna träbyggandet tar större och större andelar av byggmarknaden i Sverige idag. Regeländringar under 1990- talet samt den tekniska utvecklingen gör att vi idag klarar av storskaligt byggande i trä. Till exempel har frågorna gällande brand- och ljudfrågor fått sin lösning. Om vi ytterligare ska utveckla det moderna träbyggandet måste vi skaffa ny kunskap i alla led - från beställning till färdig byggnad.

Hur kan vi genom samverkan mellan arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och beställare utveckla det svenska träbyggandet?
Kan svenskt träbyggande på sikt få ett internationellt genombrott?

Förståelsen för att våra byggnader måste säga något om det hållbara samhället för att vi ska få långsiktig framgång ökar hela tiden. Kanske ligger träets framtid i att konstruktion och gestaltning möts i ett dynamiskt gemensamt tänkande? Då kan träbyggnadskonsten skapa rum för människorna i det hållbara samhället samtidigt som den ger det ett ansikte.

Ta tillfället i akt att plocka idéer från Europas främsta och tillämpa deras kunskap inom svensk träarkitektur. Vad kan vi lära av Europa? Vad bör vi undvika? Hur effektiviserar vi kvalitet, produktivitet och innovation inom träbyggande?

Kommer ny teknik att möjliggöra en ny relation mellan ingenjörskonst, arkitektur och ekonomi? Om så är fallet, vilka blir följderna inom arkitektur och industri? Är svenska arkitekter tillräckligt modiga för att återuppta sin status inom byggbranschen? Och, sist men inte minst, varför inte ta upp frågan om förvaltning av träbyggnader?

En ordförande per grupp summerar. Ordförandena bildar sedan en panel för en slutgiltig diskussion.

12:00 - 13:00 LUNCH

13:00 - 15:00 Diskussion

15:00 - 15:30 Avslutning

Anmälan: www.trippus.se

Sista anmälningsdatum: 7/11 2012
Kostnad: 1500 SEK + moms
Konferensen kommer att hållas på engelska.

Vill du veta mer?

Kontakta:
Christer Johansson, projektledare för Trästad 2012 christer.u.johansson@lansstyrelsen.se http://trastad2012.se

Walter Unterrainer, professor Arkitekthögskolan i Umeå
walter.unterrainer@arch.umu.se
+46 (0) 702680689 /
+43 (0) 6767764284
http://www.arch.umu.se

      

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan