Svenskt Trä Logo

14 november 2012

Nytt avsnitt i TräGuiden - Guide och verktyg för projektering för beständighet

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok