14 november 2012

Nytt avsnitt i TräGuiden - Guide och verktyg för projektering för beständighet

Dimensionering av träkonstruktioner med avseende på beständighet och livslängd gentemot angrepp av röta på ett "ingenjörsmässigt" sätt är en ny företeelse, som utvecklats i ett europeiskt projekt WoodExter.

Projektet har resulterat i en guide, som ger vägledning för hur man skall dimensionera träkonstruktioner med hänsyn till beständighet och livslängd på ungefär samma sätt som man dimensionerar bärande konstruktioner med hänsyn till lastförmåga. Guiden är avgränsad till konstruktioner ovan mark, företrädesvis altaner och fasadbeklädnader, men kan också tillämpas på andra ovan mark-konstruktioner.

Den bakomliggande filosofin för dimensionering är att man bedömer klimatexponering av träet som en funktion av geografiskt läge, lokala exponeringsförhållanden, skydd mot nederbörd, avstånd till mark och detaljutformning. Exponeringen jämförs sedan med resistensen mot röta hos det valda materialet, och utfallet blir antingen att konstruktionen klarar eller inte klarar 30 års exponering utan att angripas av begynnande röta. 30 år har valts som en något godtycklig definition av en "formell" livslängd som gäller om vill bygga något som är "säkert" mot röta. I praktiken betyder detta att den tekniska livslängden kan bli betydligt längre i verkligheten.

Guiden har nu omarbetats till internetformat och lagts in i TräGuiden under följande länk: www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/bestandighet/

Guiden innehåller beskrivningar samt tillämpningsexempel för att man ska kunna göra en så bra dimensionering som möjligt. För att underlätta beräkningar har ett särskilt beräkningsverktyg i MS Excel utarbetats. Guiden har verifierats genom ett antal rimlighetskontroller för verkliga situationer där livslängden är dokumenterad. Dessa visar att verktygets utfall överensstämmer relativt väl med dokumenterade erfarenheter från praktiken.

En viktig fördel med verktyget är också att det fungerar som checklista för användaren,
som därmed görs uppmärksam på vikten av lämplig utformning och detaljlösningar (konstruktionstekniskt träskydd). Dessutom får man möjlighet att fundera över om förväntad livslängd hos konstruktionen är rimlig och vilka konsekvenserna blir om den inte uppnås.

Vi tror därför att många konstruktörer, arkitekter och kvalificerade gör-det-självare kommer uppskatta verktyget som har likheter med andra dimensioneringsverktyg, till exempel för hållfasthetsdimensionering.

Ge gärna feedback till info@svenskttra.se på verktyget för att det ständigt ska kunna förbättras.

Svenskt Trä
Johan Fröbel


 

Brandsäkra trähus

Brandsäkra trähus 3 - Nordisk-baltisk handbok

Den tredje versionen av Brandsäkra trähus är totalt omarbetad och inkluderar de senaste framstegen inom europeisk harmonisering. Den ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att konstruera och utforma moderna trähus brandsäkert.

Kontaktperson: birgit.ostman@sp.se

För dig som vill veta mer!

Boka in den 22 november 2012
Under en temadag i Stockholm presenterar vi Handboken Brandsäkra Trähus 3.
Mer information hittar du på www.sp.se/conf.

Läs mer på www.sp.se

Birgit Östman
SP Trä

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan