16 maj 2013

Träprojektet Vilmabas

VilmaBas är ett nyligen lancerat projekt inom verksamheten för Vilma. Vilma är bygg- och järnhandelsbranschens verktyg för kvalitetssäkring av pris- och artikelinformation. Projektet omfattar en metod att med hjälp av egenskaper beskriva en produkt. Inledningsvis har fokus legat på sågade och hyvlade trävaror, vilka hittills saknat komplett och användningsbar artikelinformation i digital form.

Det finns idag en standardiserad beskrivning av 406 produkter inom segmentet sågade och hyvlade trävaror. Genom denna beskrivning har också trävarorna blivit "produktifierade". Det s.k. bassortimentet beskrivs med artikelnummer, benämning, kvalitet, fuktkvot, dimension etc. På så sätt ökar nu också din möjlighet att kontrollera att den vara du beställt också är den vara som levererats. På så sätt bidrar Vilmabas till en ökad kvalitetssäkring av detta så viktiga sortiment.

Vi har hela databasen tillgänglig på hemsidan www.vilmabas.se Hör gärna av dig med synpunkter.


Expertkompetens till dig och din arbetsplats!

Vill du fördjupa dina kunskaper om trä, ytbehandling, konstruktioner eller energieffektivt byggande?

Hösten 2013 startar Linnéuniversitetet en serie kurser direkt riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri. Utbildningspaketet tas fram i projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande, och finansieras huvudsakligen av medel från KK-stiftelsen. Både akademi och näringsliv deltar aktivt i kursutvecklingen och planeringen av utbildningen.

De avgiftsfria kurserna går på deltid och är anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. Kursdeltagarna träffas på universitetet vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans. Var och en av kurserna ger 7,5 hp vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier.

Bärande träkonstruktioner (7,5 hp)

Kursen riktar sig till företag och konstruktörer som vill vidareutveckla sig för arbete med avancerade strukturer där materialet trä ingår i den bärande stommen.

Trämaterial och ytbehandling (7,5 hp)

Kursen riktar sig till dem som har arbetat med trä som material och har intresse för att lära sig mer om sådant som vedens uppbyggnad, kvalitétsaspekter på trä samt ytbehandlingsfrågor.

Klimat- och energieffektivt byggande (7,5 hp)

Kursen riktar sig till företag som vill att deras medarbetare skall få en bred förståelse för byggnaders energi- och materialflöden, och för hur naturresursanvändningen, klimat- och miljöbelastningen kan minskas över byggnaders livscykel.
Läs mer om Expertkompetens för hållbart träyggande på: www.lnu.se/ehtb


Lathunden – En applikation som hjälper dig dimensionera!

Ladda ner på: www.svenskttra.se/lathunden

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan