26 augusti 2013

Marknadsundersökning av TräGuiden

Under våren genomfördes en marknadsundersökning av TräGuiden. Undersökningen visar att användarna generellt har en mycket positiv bild av TräGuiden och att sidan används som en kombination av lärobok, inspirationsmaterial och uppslagsverk. De tre största besöksgrupperna är arkitekter, konstruktörer och privatpersoner.

Nu har vi fått bekräftat att TräGuiden är en uppskattad källa till information om träbyggande i branschen. Att sidan är så omtyckt är mycket glädjande men det finns förbättringar att göra vad gäller navigerbarhet och layout och det positiva resultatet av undersökningen medför såklart även ett ansvar som kräver eftertanke vid kommande förnyelsearbeten berättar Alexander Nyberg som är ansvarig för TräGuiden på Svenskt Trä. Under hösten/ vintern 2013 lanseras en omfattande innehållsuppdatering av områden som exempelvis brand och isolering.

Svenskt Trä vill tacka alla som ställde upp och svarade på frågor i undersökningen.


Ekobyggmässan i Kista 11–12 september

Nordens ledande mötesplats för grönt byggande och hållbar stadsutveckling

Passa på att träffa några av Sveriges ledande företag inom industriellt träbyggande!

När den stora mötesplatsen för grönt byggande för andra året i rad nu anordnas kommer några företag inom industriellt träbyggande finnas på plats för att informera och visa produkter och byggsystem baserade på den förnyelsebara råvaran skogen. Du hittar oss i montern "Naturens eget byggmekano".


Ändring av kcr-faktorn för virke och limträ i senaste EKS 9

Boverket har nu uppdaterat Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2013:10 EKS 9 gällande kcr-faktorn för virke och limträ. I Avdelning G – Tillämpning av EN 1995 – Dimensionering av träkonstruktioner, Kap. 5.1.1 – Tillämpning av SS-EN 1995-1-1 – Allmänna regler och regler för byggnader där det står följande:

6.1.7(2)
Allmänt råd

7b § För limträ och virke helt eller delvis exponerat för nederbörd och solstrålning bör kcr=0,67 användas.

För övrigt limträ och virke bör kcr = min

 användas när inverkan av sprickor beaktas. (BFS 2013:10).

Titta mer på följande länk: https://rinfo.boverket.se/EKS/PDF/BFS-2013-10-EKS-9.pdf


Lathunden appen finns nu även för iPad

Efter att vi haft ute Lathunden appen i åtta månader för iPhone och Android telefoner är det nu dags att även ha en app som är anpassad för iPad. Vi valde att utveckla en iPad app efter ett mycket bra bemötande av våra användare.

Under dessa åtta månader så har appen laddats ned av cirka 30 000 användare.
Vi har även uppdaterat appen med ytterligare verktyg såsom volym-, area- och vinkelberäkning för olika geometriska konstruktioner samt buggar.

Ladda ner din iPad-version på: www.svenskttra.se/lathunden eller direkt i App store, sök Lathunden.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan