Svenskt Trä Logo

13 oktober 2014

HÅLLBARHET OCH EFFEKTIVITET – GENOMBROTT FÖR MODERNT TRÄBYGGANDE

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok