13 oktober 2014

HÅLLBARHET OCH EFFEKTIVITET – GENOMBROTT FÖR MODERNT TRÄBYGGANDE

Inbjudan workshop Trästad

MODERNA TRÄKONSTRUKTIONER INNEBÄR ETT NYTT OCH EFFEKTIVT SÄTT ATT BYGGA – MED NY PROCESS, NY LOGISTIK, NYA LÖSNINGAR. MED INNOVATIVA UPPHANDLINGSMETODER UTVECKLAS DET INDUSTRIELLA BYGGANDET YTTERLIGARE.

I Falun pågår just projektering av äldreboende Innobuild/Hälsinggården, ett högteknologiskt vårdhem som upphandlas, projekteras och byggs inom EU-projektet InnoBuild. Genom att genomföra funktionsbaserad upphandling där också verksamheten varit mycket delaktig, syns redan nu flera vinster i effektivitet och bättre måluppfyllelse. Under en heldagsworkshop den 23 oktober går vi ingående igenom detta spännande träbyggnadsprojekt. Arkitekt, byggherre, kommunen samt andra externa aktörer ger sin syn på projektet och upphandlingsarbetet, och dagen avslutas med studiebesök på nyligen uppföra moderna träbyggnader i Falun. Vi inleder träffen redan kvällen den 22 oktober med en nätverksmiddag.

WORKSHOP:

 Datum och plats:  Falun 22- 23 oktober, 2014
 Adress:  Falu Gruva, Gruvplatsen 1
 Tid: 22 oktober 19:00, nätverksmiddag
23 oktober workshop 08.00 – 16.45 inkl. lunch och avslutande studiebesök
 Arrangör: Falu kommun och nätverket Trästad
 Anmälan: Via mail till anmalan@trastad.se senast den 18 oktober

Sök kurser för våren 2015 på Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Analys av äldre träkonstruktioner 7,5 högskolepoäng

Syftet med denna kurs är att ge studenterna fördjupade kunskaper kring äldre träkonstruktioner och hur modern teknik kan användas för att beskriva och visualisera konstruktionslösningar, lastvägar samt beräkna effekter av förändrade statiska förutsättningar. Kursen är anpassad till innehåll och distributionsform för att passa dig som vill fördjupa dina kunskaper kring historiska träkonstruktioner samtidigt som du arbetar. På så sätt hoppas vi att din utveckling gynnar både dig och det företag där du normalt jobbar.
Du är välkommen att påbörja kursen även om du inte har någon anställning idag.

Hållbart byggande och energisystemanalys 7,5 högskolepoäng

Syftet med kursen är att förstå byggnaders energianvändning ur ett systemperspektiv, med fokus på den ömsesidiga påverkan mellan behov- och tillförselsidor. Kursen analysera också konsekvenserna av att implementera olika energieffektiviseringsåtgärder i byggnader med olika värme- och elförsörjningssystem. Flertalet analysverktyg, inklusive systemanalys, energianalys, timvis simulering och kalkylprogram tillämpas för att förstå innebörden av ett givet energisystem och kunna optimera kostnader, primär-energianvändning och växthusgasutsläpp.

E-post studier och antagning: antagning@lnu.se

www.lnu.se


Nya foldrar från Svenskt Trä:

Drift och underhåll av limträ och Hantera limträ rätt

Nya foldrar Drift och underhåll av limträ och Hantera limträ rätt

Drift och underhåll av limträ

Limträ är en förädlad träprodukt avsedd för bärande konstruktioner. Förutom att limträ, i förhållande till sin vikt, är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen, har det goda miljöegenskaper och ett bestående skönhetsvärde – därför används limträ ofta i synliga bärverk – som ett miljöskapande konstruktionsmaterial. Limträtekniken fanns redan under antiken men utvecklades i Tyskland i slutet på 1800-talet. Svenskt Trä har tagit fram den nya foldern Drift och underhåll av limträ för att ge viktig information om hur man ska underhålla limträet på ett korrekt sätt. Foldern ger information om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning av limträ samt underhållsmålning. Foldern informerar om branschstandard för hur limträ ska underhållas så att byggnader och anläggningar av limträ håller länge.

Drift och underhåll av limträ vänder sig både till hantverkare och entreprenörer men även mot konsumenter.

Beställning
Trycksaken ovan beställer du via e-post: bestallning@svenskttra.se

Trycksaken Drift och underhåll av limträ kostar 5 kr exklusive moms, 5:30 kr inklusive moms.
En expeditionsavgift på 25 kr exklusive moms (25 %) (31:25 kr inklusive moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnaden för hantering, fakturering och emballage.

Bokmomsen är 6 %. Frakt tillkommer.

Hantera limträ rätt

Foldern ger viktig information om hur man ska hantera limträ på byggarbetsplatsen. Med Hantera limträ rätt vill vi visa att limträ har god beständighet – förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På vägen till inbyggnad måste det skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

Hantera limträ rätt vänder sig till hantverkare och entreprenörer samt konsumenter. Med Hantera limträ rätt vill vi skapa en branschstandard för hur limträ ska hanteras då det har lämnat limträtillverkaren eller bygg- och trävaruhandeln.

Till foldern finns även en snabbguide som kan fästas på limträleveransen. På snabbguiden finns en sammanfattning med goda råd om hantering av limträ.

Beställning
Trycksaken ovan beställer du via e-post: bestallning@svenskttra.se

Trycksaken Hantera limträ rätt kostar 5 kr. exklusive moms, 5:30 kr. inklusive moms.
En expeditionsavgift på 25 kr exkl. moms (25 %) (31:25 kr inkl. moms) debiteras på varje beställning oberoende av antal beställda publikationer. Expeditionsavgiften täcker kostnader för hantering, fakturering och emballage.

Bokmomsen är 6 %. Frakt tillkommer.


Ny hemsida från den 1 oktober för VilmaBas träprodukter!

Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund och Svenskt Trä har tillsammans tagit fram en ny fräsch och uppdaterad hemsida för VilmaBas. Där finner ni egenskapsdeklarationer som beskriver aktuella träprodukter. VilmaBas Trä-sortimentet innehåller cirka 400 produkter. Den stora nyheten är att hemsidan nu är responsiv, vilket betyder att den fungerar lika bra på datorskärmen som i telefonen och läsplattan. Prova själv!

www.vilmabas.se

En annan nyhet är att till varje VilmaBas-produkt har vi kopplat de standarder som hör till produkten. Syftet med hemsidan är att öka tillgängligheten av information om VilmaBas Trä och dess produkter.

Vilmabas

VilmaBas Trä är ett projekt där entreprenörer, bygghandelsföretag och trämekanisk industri gemensamt fastställer förutsättningarna för ett referensregister där träprodukter, på ett konkurrensneutralt sätt, egenskapsdeklareras utifrån de standarder, regler samt kvalitetskriterier som berör aktuella produkter samt att driftsätta detta.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan